รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
21-06-2564 09:53:29 นางสาวศุกร์ภานาถ สติยานุช สำนักวิทยบริการฯ มีไวรัสในเครื่อง
21-06-2564 09:08:21 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักชายผกากรอง หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ชั้น 2 ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต หากมาซ่อมโปรดได้โทรติดต่อ 0868667089 (พี่วิ่ง)
18-06-2564 10:21:17 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม กองบริหารงานบุคคล วินโดว์หมดอายุ
18-06-2564 10:19:52 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม กองบริหารงานบุคคล ปริ้นไม่ออก
18-06-2564 10:09:16 นายส่งศักดิ์ ช่อทับทิม งานนิติการ ชั้น 4 อาคาร 31 ติดตั้งโปรแกรม 3 มิติ
17-06-2564 08:52:48 มณีกุล ดารา ห้องทำงานนิติกร ชั้น 1 อาคาร 31 เมื่อ จนท.ศูนย์คอมฯ มาดำเนินการเชื่อมต่อโน๊ตบุ๊คกีบเครื่องปริ้นเตอร์กระทั่งใช้งานได้ จากนั้นวันรุ่งขึ้นลองเปิดใช้งาน พบว่า เครื่องปริ้นท์แสดงสถานะ"ไม่พร้อม" ส่งผลให้ไม่สามารถสั่งปริ้นท์ได้
17-06-2564 08:48:49 มณีกุล ดารา ห้องทำงานนิติกร ชั้น 1 อาคาร 31 เมื่อ จนท.ศูนย์คอมฯ มาเชื่อมต่อโน๊ตบุ๊คกับเครื่องปริ้นให้กระทั่งใช้งานได้
14-06-2564 11:21:35 นางสาวมณีกุล ดารา ห้องทำงานนิติกร ชั้น 1 อาคาร 31 ไม่สามารถใช้งานเครื่องปริ้นเตอร์โดยการสั่งการจากคอมพิวเตอร์ได้
14-06-2564 09:34:34 ชลิตา คำหอม บรรณารักษศาสตร์ฯ ลงวินโดว์
14-06-2564 08:48:07 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักชายผกากรอง ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
11-06-2564 09:49:00 ชลิตา คำหอม ศูนย์คอมฯ ลงโปรแกรม Ms.Office
03-06-2564 23:00:53 นายวรพรภัฏ ปัดภัย อาคารประมง 4120 คณะเกษตรฯ wifi ไม่สามารถใช้ได้
02-06-2564 11:34:33 อ.ฤทัยภักดิ์ ชาญศรี อาคาร 7 ชั้น 2 อินเตอเน็ตสัญญานอ่อนมาก
01-06-2564 10:18:31 นางกาญจนา สมหวัง คณะเกษตรและอุตสาหกรรม ลง 3 มิติ/ลงฟร้อนตัวอักษร
31-05-2564 15:46:54 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ลงไดร์เวอร์ไม่ได้ได้ค่ะ
31-05-2564 10:27:44 ศิริกุล อัมพะวะสิริ อาคาร 28 office มีปัญหา
27-05-2564 09:32:42 สุนันทนี ศรีแดงฉาย สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2 ปริ้นไม่ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งค่า
20-05-2564 16:04:00 นางสาววราลักษณ์ สติยานุช กองคลัง เเชร์ให้เครื่องถ่ายเอกสารปรินท์งานได้
18-05-2564 15:21:46 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ลงไดร์เวอร์ไม่ได้ได้ค่ะ
18-05-2564 08:53:31 วิไลวรรณ งามฉลาด หอพุทธ เน็ตหลุดและเชื่อมเน็ตไม่ได้,โปรแกรมออฟฟิตใช้งานไม่ได้
14-05-2564 13:43:17 รุ่งนภา พิลาดี คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไฟไม่เข้า
14-05-2564 13:42:27 รุ่งนภา พิลาดี คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 43
10-05-2564 21:02:45 ้นางสาวเพชรรัตน์ พรหมทา อาคาร43คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อินเตอรฺเนตใช้งานไม่ได้
05-05-2564 15:12:44 งานนิติการ ชั้น 4 อาคาร 31 เชื่อมต่อ WIFI ไม่ได้