รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
27-07-2564 09:07:57 นางกาญจนา สมหวัง งานแผน คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ระบบสามมิติไม่สามารถปริ้นใบรายงานได้
27-07-2564 08:38:05 Kraisak Yindeengam กองคลัง คอม ผอ. เปลี่ยนฮาร์ดดิส จาก HDDเป็น SSD
23-07-2564 15:45:10 สมนึก ภูแก้ว งานพัสดุ หน้าจอกระพริบบ่อยๆ
23-07-2564 14:30:23 ณัฐปภัสร์ ฉลาดมาก กจ. เวิดไม่บันทึก
22-07-2564 10:00:29 นายส่งศักดิ์ ช่อทับทิม งานนิติการ ชั้น 4 ขอติดตั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ZOOM )
15-07-2564 14:37:47 วิไลวรรณ งามฉลาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดเครื่องแล้วจอดำ
15-07-2564 11:33:15 นายชัยยันต์ ผมพันธ์ กองบริหารงานบุคคล ลงไดร์เวอร์เครื่องปริ้น
15-07-2564 11:32:26 นางสาวสุวรรณี นิยมเหมาะ กองบริหารงานบุคคล ลงไดร์เวอร์เครื่องปริ้น
12-07-2564 15:13:19 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม กองบริหารงานบุคคล โปรแกรมหายเนื่องจากลง window ใหม่
12-07-2564 13:52:29 น.ส.ปวีร์ชญาพร วงศ์ภักดี ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 4 อาคาร 31 วินโดวหมดอายุการใช้งาน ปริ้นเอกสารไม่ได้
06-07-2564 17:56:13 ชาตรี เชิดนาม อาคาร 30 คอมดับ เปิดไม่ติด
06-07-2564 17:53:29 ผศ.สุรีรัตน์ สืบสันต์ ห้อง 30114 อาคาร 30 ระบบไม่ซัพพอร์ตกับอุปกรณ์
06-07-2564 15:47:49 นายธนพล รัตนวัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลง Windows ใหม่
06-07-2564 15:47:10 นายธนพล รัตนวัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลง Windows ใหม่
02-07-2564 11:56:31 นายเอกชัย อาจไธสง (พนักงานรักษาความสะอาด) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ืnotebook เชื่่อมต่อ WIFI ไม่ได้
02-07-2564 09:42:02 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม กองบริหารงานบุคคล วินโดว์หมดอายุ
02-07-2564 09:31:15 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม กองบริหารงานบุคคล IP Phone ใช้ไม่ได้
01-07-2564 15:23:53 นางสาว​ธัญ​ญ​ิ​ดา​ ​จันทร์​ปรุง​ ศูนย์​คอมพิวเตอร์​ Microsoft​ Office ใช้งานไม่ได้
30-06-2564 14:22:32 นางสาวอัญญา บูชายันต์ หอพักหญิงดาวเรือง ไม่มีสัญญาณไวไฟ
30-06-2564 11:40:16 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักชายผกากรอง ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต นักศึกษาหอพักเดือนร้อนเป็นอย่างมาก
29-06-2564 11:53:22 ดร.สุริยะ ชนะชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดไฟงาน photoshop ไม่ได้
28-06-2564 11:16:27 ผศ.นราวุธ สินสุพรรณ์ ห้อง 30114 อาคาร 30 เสียงไมค์โฟน Microsoft Teams
24-06-2564 11:40:58 นายส่งศักดิ์ ช่อทับทิม งานนิติการ ชั้น 4 เชื่อมต่อเครื่องปริ๊นไม่ได้ครับ
22-06-2564 11:47:05 นายส่งศักดิ์ ช่อทับทิม งานนิติการ ชั้น 4 ขอเพิ่มสายแลนอินเตอร์เน็ตห้องนิติการ