รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
17-12-2563 17:07:56 นางสาวเสาวลักษณ์ ก้านอินทร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดตั้โปรแกรม
17-12-2563 17:06:51 นางสาวเสาวลักษณ์ ก้านอินทร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดตั้งโปรแกรม
17-12-2563 17:06:22 นางสาวโอพัตรา​ สายวัน คณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ ติดตั้งโปรแกรม​
17-12-2563 13:38:10 นายธนพล รัตนวัน อาคาร 28 ลงโปรแกรม Windows 10 pro + Office 2016 plus
16-12-2563 15:20:04 ทวีวัฒน์ มูลจัด อาคาร 3 เปิดไม่ติด
16-12-2563 15:14:01 ทวีวัฒน์ มูลจัด อาคาร 3 เปิดไปม่ติด
14-12-2563 08:47:07 น.ส.วิไลพร สำนักงานอธิการบดี เปิดโน๊คบุ๊คไม่ติด
14-12-2563 07:39:09 อ.ณัฏฐกวี บุญวิจิตร ห้องปฏิบัติการนวดไทย ชั้น 4 อาคาร 30 ตรวจสอบสายแลนว่าใช้งานได้หรือไม่ เนื่องจาก จนท. วางกองบริเวณหลังห้อง ควรมีการจัดเก็บให้เหมาะสมเพื่อบบรรยากาศที่ดีในการเรียน
08-12-2563 13:38:04 ชนกเนตร คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้
07-12-2563 15:41:59 อรวรรณ พิกุลศรี โรงเรียนสาธิตฯ ใช้งานไม่ได้เป็นเวลา 2 อาทิตย์
07-12-2563 15:32:28 นายพีรพงษ์ บรรจุงาม อาคาร30 ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนทางการเรียน
07-12-2563 12:19:36 นางสาววรรณพร คงแรง 30 ติดตั้งโปรแกรม
07-12-2563 11:34:21 ไพลิน อำไพ ตึก30 เปิดคอมไม่ได้
07-12-2563 10:40:17 นายวชิรวิชญ์ มะลิหอม อาคาร28 notebookเชื่อมต่อwi-fi ไม่ได้
04-12-2563 14:20:42 นางสาวมัณทนา อาศัยเมือง อาคาร28 Word ใช่ไม่ได้
04-12-2563 12:01:18 นายวิโรจน์ ทองปลิว ศูนย์คอมฯ เครื่องค้าง คาดว่าจะติดไวรัส
04-12-2563 11:04:59 นางสาวนิตยา วิเชียร กองพัฒนานักศึกษา สแกนไวรัสคอมพิวเตอร์
04-12-2563 09:37:23 อัจฉรา สามลลักษณ์ นักวิทยาศาสตร์ อาคาร 30
03-12-2563 15:49:15 นางสาวอรวรรณ สมานโสร์ ห้องกองพัฒนานักศึกษา ลงระบบ 3 มิติ
03-12-2563 15:48:06 พัทธนันท์ สุนทร หน้าห้องนิติการ ชั้น 1 อาคาร 31 Access point หลุด
03-12-2563 15:26:38 เดชาธร สำนักวิทยบริการฯ -
03-12-2563 08:14:11 นางสาวศศิประภา กระสังข์ ตึก28ชั้น3ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมSpss
02-12-2563 21:29:49 เขมิกา งามเลิศ ตึก28 เพิ่มเติมโปรแกรม
30-11-2563 17:58:45 ณัฏฐกวี บุญวิจิตร แพทย์​แผน​ไทย​ 30106 ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้