รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
07-12-2563 11:34:21 ไพลิน อำไพ ตึก30 เปิดคอมไม่ได้
07-12-2563 10:40:17 นายวชิรวิชญ์ มะลิหอม อาคาร28 notebookเชื่อมต่อwi-fi ไม่ได้
04-12-2563 14:20:42 นางสาวมัณทนา อาศัยเมือง อาคาร28 Word ใช่ไม่ได้
04-12-2563 12:01:18 นายวิโรจน์ ทองปลิว ศูนย์คอมฯ เครื่องค้าง คาดว่าจะติดไวรัส
04-12-2563 11:04:59 นางสาวนิตยา วิเชียร กองพัฒนานักศึกษา สแกนไวรัสคอมพิวเตอร์
04-12-2563 09:37:23 อัจฉรา สามลลักษณ์ นักวิทยาศาสตร์ อาคาร 30
03-12-2563 15:49:15 นางสาวอรวรรณ สมานโสร์ ห้องกองพัฒนานักศึกษา ลงระบบ 3 มิติ
03-12-2563 15:48:06 พัทธนันท์ สุนทร หน้าห้องนิติการ ชั้น 1 อาคาร 31 Access point หลุด
03-12-2563 15:26:38 เดชาธร สำนักวิทยบริการฯ -
03-12-2563 08:14:11 นางสาวศศิประภา กระสังข์ ตึก28ชั้น3ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมSpss
02-12-2563 21:29:49 เขมิกา งามเลิศ ตึก28 เพิ่มเติมโปรแกรม
30-11-2563 17:58:45 ณัฏฐกวี บุญวิจิตร แพทย์​แผน​ไทย​ 30106 ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้
26-11-2563 16:05:45 อัจฉรา สามลลักษณ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาคาร 30 อาคาร 30
23-11-2563 09:22:23 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ลงไดร์เวอร์ไม่ได้ได้ค่ะ
05-11-2563 14:57:25 จีรัชญ์ กองทุน แชร์เครื่องปริ๊นในสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง
04-11-2563 14:20:19 นางสาวดารุณี จันทศร ห้องธุรการ ฮาร์ดดิสเออเรอร์
04-11-2563 10:06:09 จรรยา บำรุงธรรม กองพัฒนานักศึกษา ไม่มีโปรแกรมในการใช่งานด้านคำนวณ
03-11-2563 18:33:39 นางสาว​ศิ​ราภรณ์​ โพธิ์​ศรี​ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ๒ ไม่มีโปรแกรมสนับสนุนในการเรียนที่ต้องการ
03-11-2563 16:53:17 กนกวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษา2 ไม่มีโปรแกรมสนับสนุนในการเรียนที่ต้องการ
03-11-2563 16:53:14 เกวลิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบ พระชนมพรรษา2 ไม่มีโปรแกรมสนับสนุนในการเรียนที่ต้องการ
30-10-2563 14:30:01 ชนกเนตร ชัยวิชา ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรม เน็ตที่เชื่อมต่อโดยสายแลนใช้ไม่ได้
28-10-2563 15:59:15 จีรัชญ์ ดีประดวง ห้องกองทุน กองพัฒนานักศึกษา ไวไฟใช้ไม่ได้ บางวันไม่มีสัญญาณ
28-10-2563 11:24:56 นายรพีพล อินสุพรรณ อาจารย์ แจ้งติดตั้งโปรแกรม Microsoft office
28-10-2563 11:08:00 นางสาวนิตยา วิเชียร กองพัฒนานักศึกษา ติดตั้ง Key Microsoffice