รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
06-07-2564 15:47:49 นายธนพล รัตนวัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลง Windows ใหม่
06-07-2564 15:47:10 นายธนพล รัตนวัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลง Windows ใหม่
02-07-2564 11:56:31 นายเอกชัย อาจไธสง (พนักงานรักษาความสะอาด) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ืnotebook เชื่่อมต่อ WIFI ไม่ได้
02-07-2564 09:42:02 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม กองบริหารงานบุคคล วินโดว์หมดอายุ
02-07-2564 09:31:15 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม กองบริหารงานบุคคล IP Phone ใช้ไม่ได้
01-07-2564 15:23:53 นางสาว​ธัญ​ญ​ิ​ดา​ ​จันทร์​ปรุง​ ศูนย์​คอมพิวเตอร์​ Microsoft​ Office ใช้งานไม่ได้
30-06-2564 14:22:32 นางสาวอัญญา บูชายันต์ หอพักหญิงดาวเรือง ไม่มีสัญญาณไวไฟ
30-06-2564 11:40:16 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักชายผกากรอง ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต นักศึกษาหอพักเดือนร้อนเป็นอย่างมาก
29-06-2564 11:53:22 ดร.สุริยะ ชนะชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดไฟงาน photoshop ไม่ได้
28-06-2564 11:16:27 ผศ.นราวุธ สินสุพรรณ์ ห้อง 30114 อาคาร 30 เสียงไมค์โฟน Microsoft Teams
24-06-2564 11:40:58 นายส่งศักดิ์ ช่อทับทิม งานนิติการ ชั้น 4 เชื่อมต่อเครื่องปริ๊นไม่ได้ครับ
22-06-2564 11:47:05 นายส่งศักดิ์ ช่อทับทิม งานนิติการ ชั้น 4 ขอเพิ่มสายแลนอินเตอร์เน็ตห้องนิติการ
21-06-2564 09:53:29 นางสาวศุกร์ภานาถ สติยานุช สำนักวิทยบริการฯ มีไวรัสในเครื่อง
21-06-2564 09:08:21 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักชายผกากรอง หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ชั้น 2 ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต หากมาซ่อมโปรดได้โทรติดต่อ 0868667089 (พี่วิ่ง)
18-06-2564 10:21:17 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม กองบริหารงานบุคคล วินโดว์หมดอายุ
18-06-2564 10:19:52 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม กองบริหารงานบุคคล ปริ้นไม่ออก
18-06-2564 10:09:16 นายส่งศักดิ์ ช่อทับทิม งานนิติการ ชั้น 4 อาคาร 31 ติดตั้งโปรแกรม 3 มิติ
17-06-2564 08:52:48 มณีกุล ดารา ห้องทำงานนิติกร ชั้น 1 อาคาร 31 เมื่อ จนท.ศูนย์คอมฯ มาดำเนินการเชื่อมต่อโน๊ตบุ๊คกีบเครื่องปริ้นเตอร์กระทั่งใช้งานได้ จากนั้นวันรุ่งขึ้นลองเปิดใช้งาน พบว่า เครื่องปริ้นท์แสดงสถานะ"ไม่พร้อม" ส่งผลให้ไม่สามารถสั่งปริ้นท์ได้
17-06-2564 08:48:49 มณีกุล ดารา ห้องทำงานนิติกร ชั้น 1 อาคาร 31 เมื่อ จนท.ศูนย์คอมฯ มาเชื่อมต่อโน๊ตบุ๊คกับเครื่องปริ้นให้กระทั่งใช้งานได้
14-06-2564 11:21:35 นางสาวมณีกุล ดารา ห้องทำงานนิติกร ชั้น 1 อาคาร 31 ไม่สามารถใช้งานเครื่องปริ้นเตอร์โดยการสั่งการจากคอมพิวเตอร์ได้
14-06-2564 09:34:34 ชลิตา คำหอม บรรณารักษศาสตร์ฯ ลงวินโดว์
14-06-2564 08:48:07 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักชายผกากรอง ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
11-06-2564 09:49:00 ชลิตา คำหอม ศูนย์คอมฯ ลงโปรแกรม Ms.Office
03-06-2564 23:00:53 นายวรพรภัฏ ปัดภัย อาคารประมง 4120 คณะเกษตรฯ wifi ไม่สามารถใช้ได้